Avís legal

Propietat web

En compliment de la Llei 7/1996, de 15 de gener TITULO III CAPITULO II i d’acord amb l’exigència de l’article 40 de la Llei esmentada.

El CIM Centre Excursionista de Montcada informa de les dades següents; El CIM Centre Excursionista de Montcada és titular del website www.elcim.cat. amb CIF G60404852 i domicili fiscal Carrer de la Mercè 8, 08110 Montcada i Reixac i raó social El CIM, Centre Excursionista de Montcada. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és elcim@elcim.org i el telèfon 607 150 806.

Usuari i Règim de Responsabilitats
La navegació, accés i ús pel web de El CIM Centre Excursionista de Montcada, en endavant El CIM, confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de El CIM, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas. Les pàgines web de El CIM proporcionen una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per El CIM per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que doneu a les claus d’accés que heu obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per El CIM contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

EL CIM no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

EL CIM declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, EL CIM no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

EL CIM es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la website, com a les condicions d’ús de la web oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podrien realitzar-se, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de Contractació per Internet

Certs continguts de la website de EL CIM contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests requerirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per EL CIM.

Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a EL CIM Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de EL CIM.

No t'en perdis ni una

Apunta't al nostre butlletí